Cestovní doklady – jak vyřídit ?

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.

Občanské průkazy

Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 korun za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 korun u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 korun). Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší, než je tomu u cestovních pasů.

Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje. Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 korun a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Cestovní pas

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 korun.

Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 korun (u občanů mladších 15 let 2 000 korun) a 3 000 korun u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 korun).