ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 22/21 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností