ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 20/21 Časové rozlišování nákladů a výnosů včetně dohadných položek