Zamrzání dešťové vody z okapů a svodů na chodnících

Upozorňujeme na problémy vznikající v závislosti na proměnlivosti počasí. Současné teplotní výkyvy mají za následek tání sněhu a následně jeho zledovatění. Díky některým svodům dešťové vody ústící na chodníky vznikají na prostoru pro pěší ledové vrstvy, na kterých hrozí nebezpečí úrazu.

Žádáme proto majitele budov, na kterých se nachází svody dešťové vody ústící na chodníky, aby chodníky udržovali a nedocházelo tak k tvoření ledových ploch. Problematiku srážkové vody a z ní vycházející povinnosti upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.