Ukončení činnosti ordinace MUDr. Krátkého

S politováním musím oznámit, že ke dni 31.5. končí po 41 letech svou lékařskou praxi pediatr MUDr. Karel Krátký. Snažíme se ve spolupráci s MUDr. Zamykalem zajistit náhradu pro provoz ordinace, nicméně dětských lékařů je nedostatek. V tuto chvíli MUDr. Zamykal je ochoten zaregistrovat omezený počet pacientů a kontaktujeme další dětské lékaře, kteří by byli ochotni zaregistrovat další pacienty. O situaci budeme průběžně informovat.

Panu doktoru Krátkému bych chtěl za jeho dlouholetou práci moc poděkovat (nejen touto cestou) a popřát mu zasloužený odpočinek na penzi a pevné zdraví.

Pavel Urx, starosta města