Sčítání lidu, domů a bytů 2021

OZNÁMENÍ

Českého statistického úřadu

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Obyvatelé mají možnost se do 9. 4. 2021 sečíst online prostřednictvím online formuláře na webu www.scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci. Obyvatelé, kteří nevyplní započítání online pak musí od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.

Sčítání obyvatelstva je povinné ze zákona pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá tato osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené na svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.

Vzhledem k současné epidemické situaci dojde k významnému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů bude probíhat podobně, jako doručování doporučených poštovních zásilek, za dodržování přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby ohledně pomoci s vyplněním formuláře se mohou obyvatelé obrátit na infolinku na telefonním čísle 840 30 40 50. Vyplněné formuláře se pak umístí do předepsané obálky a odnesou na pobočku České pošty v Benešově nad Ploučnicí (náměstí Míru 1, 407 22, Benešov nad Ploučnicí).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy. Jsou používány maximálně zabezpečené informační systémy.

Výsledky sčítání jsou široce využitelné, např. při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.

Více informací, včetně seznamu všech kontaktních míst pro Ústecký kraj naleznete v příloze.

SLDB.pdf
SLDB.pdf

pdf, 457.2 KB