Sběrný dvůr opět v provozu

  • Vjezd jednotlivě
  • Dodržujte nařízení vlády a dbejte pokynu obsluhy !