Rekonstrukce cesty na hřbitov

V následujících dnech začne realizace první etapy projektu „Benešov nad Ploučnicí – Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova“.

Celý projekt je rozdělen do čtyř etap. První z nich je rekonstrukce samotné cesty. Cesta na hřbitově bude vydlážděna kamennou dlažbou. Bude také řešeno odvodnění formou povrchových dlážděných žlabů. Součástí je dodání nového mobiliáře (lavičky, zákryty na popelnice, stojany na kola) a sběr dešťové vody využitelné k zalévání.

Cesta slouží jako komunikace pro pěší od vstupní brány k jednotlivým hrobům. Taktéž je určena pro dopravní obsluhu, která zajišťuje údržbu hřbitova.