Připomenutí splatnosti poplatků za svoz odpadu

Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu k 31. 05.2021.

Platbu za tento poplatek je možné provést hotově v pokladně městského úřadu nebo bankovním

převodem na číslo bankovního účtu 19-4822431/0100 pod variabilním symbolem 1340.

Upozorňujeme občany, aby provedli kontrolu svých plateb poplatku za svoz komunálního odpadu.

Kontaktní osoby:

Monika Mansfeldová – 412 589 808

Andrea Dolejšová – 418 589 817