PODĚKOVÁNÍ

Chci moc poděkovat všem, kdo nezištně šije roušky pro město, své blízké i své okolí nebo jinak pomáhá zvládat nouzový stav. Je Vás opravdu hodně. 

Velké DÍKY.

                                                                                                                        Pavel Urx, starosta města