Platná protiepidemická opatření - 1.3.2021

Od 1. března 2021 došlo ke zpřísnění protiepidemických opatření vlády. Nový nouzový stav bude trvat do 28. 3. 2021. Přiblížení konkrétních opatření naleznete níže.  

Ochrana dýchacích cest: od 1. 3. 2021 je nutné ve všech uzavřených prostorech (prodejny, provozovny, aj.) a dopravě používat k ochranně dýchacích cest pouze respirátory třídy FFP2 a vyšší. Opatření se týká i zaměstnanců, kteří jsou během výkonu povolání na pracovišti. Těm jsou povinni obstarat adekvátní prostředky k ochraně dýchacích cest zaměstnavatelé.

 Omezení pohybu: Jedno z nejrazantnějších opatření je omezení pohybu lidí. Jedná se o zákaz cestovat mimo okres trvalého bydliště. Výjimku tvoří lidé, kteří cestují do jiného okresu kvůli zaměstnání, lékařskému vyšetření nebo vyřízení úředních záležitostí. I u těchto výjimek je ale povinnost se prokázat potvrzením od zaměstnavatele (výkon práce) nebo čestným prohlášením (lékařské vyšetření, návštěva úřadu). Omezení pohybu ve volném čase je omezeno na nejnutnější nákupy, návštěvy lékaře a úřadů. Nejsou povolené ani návštěvy příbuzných ve stejném okrese mimo společnou domácnost. Jedinou výjimku tvoří zajištění jejich nejnutnějších potřeb (nákupy, doprovod k lékaři či na úřad). Opatření zatím potrvá do 21. 3. 2021.  

Uzavření základních škol a mateřských škol: Uzavření se vztahuje na základní školy, včetně 1. a 2. tříd, a nově i mateřské školy. Jedinou výjimku tvoří ZŠ a MŠ, které jsou přidružené ke zdravotnickým zařízením a pro děti členů záchranného integrovaného systému. Opatření zatím potrvá do 21. 3. 2021. 

Uzavření obchodů a služeb: Zredukovalo se i množství výjimek pro obchody, které mohou být otevřené. Mezi obchody, které se od 1. března zavřeli patří např. textilní galanterie, provozovny servisu a oprav silničních vozidel nebo papírnictví. Opatření zatím potrvá do 21. 3. 2021.

 Mimo bydliště je povolené jít běhat nebo na vycházku v rámci obce, a to v době od 5:00 do 21:00. Opatření zatím potrvá do 21. 3. 2021.

Důležité formuláře a usnesení vlády týkající se nového nouzového stavu najdete na internetových stránkách Benešova nad Ploučnicí: https://www.benesovnpl.cz/…/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-mimor…