Nové informace ke svatbám

 Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. května 2021 je od 10. května 2021 možno konat sňatečné obřady v počtu nejvýše 30 osob v případě vnitřních i vnějších prostor.