Informace - město - koronavirus

Vážení spoluobčané.

V souvislosti s pandemií koronaviru Vám sděluji následující informace, které se týkají města Benešov nad Ploučnicí.

V tuto chvíli se primárně řídíme nařízeními a doporučeními Vlády ČR, bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví, Hygienických stanic.

Došlo k uzavření školských zařízení (Základní škola, Centrum dětí a mládeže), s výjimkou mateřské školy. Zde je zatím provoz omezen na dvě třídy a přítomno je cca 30 dětí. Po dohodě s ředitelem ZŠ a MŠ vyčkáme do zítra, kdy zvážíme další postup. S největší pravděpodobností však dojde od pondělka k uzavření i tohoto zařízení.

Omezen je také provoz Klubu seniorů.

Provoz městského úřadu zatím nebude omezen, žádáme však všechny občany, kteří potřebují cokoliv vyřídit na MÚ, nechť minimalizují osobní kontakt na nezbytně nutný a pokud možno se snaží využít komunikace telefonicky, e-mailem, případně jinými elektronickými nástroji.

Opatření v ČR jsou momentálně jedny z nejpřísnějších v Evropě a není proto tedy nutné přijímat opatření nad rámec nadřízených orgánů.

Celou situaci monitorujeme a konzultujeme s vedením ORP Děčín, lékaři a vedením dotčených institucí.

Nepodléhejte prosím panice, sledujte sdělovací prostředky a dodržujte doporučení zdravotnických a hygienických institucí.

Děkuji za zodpovědný přístup vedoucích organizací a všech spoluobčanů.

Pavel Urx, starosta města

 

Informace týkající se provozu městského úřadu získáte na telefonním čísle:

412 589 807 nebo 724 857 337 (v pracovní době MÚ)

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje:

736 233 176 nebo 704 829 502 nebo 703 365 986 (Po - Pá: 7:00 - 17:00) www.khsusti.cz

 

Infolinka Státního zdravotního ústavu:

724 810 106 nebo  725 191 367 (nonstop) www.szu.cz