Dobročinná sbírka na pomoc obcím zasažených tornádem

Benešovské CDM bude pořádat dobročinnou sbírku pro obce zasažené tornádem. Více informací v přiloženém letáku.