Clementas Janovice - představení sociální služby

Clementas Janovice je registrovaný poskytovatel sociální služby domov se zvláštním režimem. V rámci této služby poskytuje provozovatel péči seniorům s postcovidovým syndromem či jinými zdravotními komplikacemi způsobené tímto onemocněním. Služba je vhodná zejména pro seniory, kteří se po prodělání nemoci Covid-19 nejsou schopni o sebe postarat sami, ale zároveň nevyžadují akutní nemocniční péči. Služba je nabízena za základní úhradu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, resp. Prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., která činí 11 560 Kč.

Zařízení pro péči o seniory využívá širokou škálu kompenzačních pomůcek a moderních přístrojových zařízení. K péči o defekty a chronické rány využívá domov systém vlhkého hojení.

Sociální služba má nadregionální působnost a je financována z prostředků MPSV.

Kontakty:

Tel: +420 775 858 008 

 e-mail: lukas.bardon@clementas.cz