Aktuální mimořádná opatření KHS

Aktuální mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje týkající se školních zařízení, platná od 12. 4. do 18. 4. 2021.