Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví o testování

Ministerstva zdravotnictví ČR čj. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 – změna podmínek - testováni v pravidelných týdenních intervalech vzhledem k onemocnění COVID-19.

 Dle MO se povinnost testování nevztahuje na:

1.            osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

2.            osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

-              po prví dávce: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

-              po druhé dávce: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

-              po jednodávkové vakcíně: od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 Mimořádné opatření je též zveřejněno na stránkách koronavirus.mzcr.cz:

Změna-mimořádných-opatření-změna-lhůty-pro-uznávání-prodělání-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-24.-5.-2021.pdf (mzcr.cz)