Aktuální informace město Benešov n. Pl. - KORONAVIRUS - aktualizováno 25.5. 2020

Zde najdete nejnovější informace týkající se situace kolem pandemie koronaviru (aktualizace 25.5.)

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Vláda upravila scénář uvolňování mimořádných opatření, aktuální přehled naplánovaných postupných kroků naleznete na http://www.vlada.cz/cz/harmonogram-rozuvolnovani-180969/

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Vláda upravila scénář uvolňování mimořádných opatření, aktuální přehled naplánovaných postupných kroků naleznete na http://www.vlada.cz/cz/harmonogram-rozuvolnovani-180969/

pondělí 11. května

 • Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
 • Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
 • Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
 • Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
 • Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
 • Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
 • Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla: zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou, při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.
 • Příslušná krizová opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezení volného pohybu osob účinná od 11. května 2020.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Letáky a doporučení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doporučení pro divadla, kina, galerie, muzea a další kulturní subjekty.

Nouzový stav byl usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do 17. května 2020.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;

Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob se závažnými poruchami autistického spektra,
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti;

Ještě nemáte roušku? Můžete se obrátit na pracovníky městského úřadu. Tel.: 724 857 337, případně na strážníky Městské policie.

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude prodloužen nařízený omezený provoz úřadů a institucí až do 19. dubna. Od 20. dubna mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány na pracovištích dodržovat zpřísněná hygienická pravidla provozu.

Vláda prodloužila nouzový stav do 17.05.2020!

Městská knihovna Benešov n.Pl. od pondělí 27.4.2020 již v provozu a to pondělí a středa 12 -17 hodin, čtvrtek  8- 11 hodin; informace na t.č. 412 589 824 p. Jandášová 

--------------------------------------------------------------------------------

Od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

--------------------------------------------------------------------------------

OD 19.3.2020 - POVINNOST NOSIT ROUŠKY nebo jakoukoliv jinou zábranu (šátek, šálu apod.)  

(usnesení vlády č. 247, 248,249,ze dne 18.3. o přijetí krizových opatření)

Roušky získáváme je od dobrovolníků, kteří je vyrábí, proto se může stát, že roušky nebudou vždy k dispozici. Jsou však stále doplňovány. 

Všem, kteří pomáhají děkujeme!

Kdo je ochoten jakkoliv pomoci, například s výrobou roušek, nákupem pro seniory apod., kontaktujte nás prosím na telefonních číslech 412 589 811 nebo 724 857 337. 

Množí se nám dotazy ve smyslu podávání informací o nakažených osobách, popřípadě o osobách, které jsou v karanténě. V této souvislosti uvádíme, je tyto informace jsou neveřejné a naše město jimi ani nedisponuje. Co se týká kontroly dodržování opatření v souvislosti s karanténou, nebo volného pohybu osob je výhradně v kompetenci Police ČR.

 V neděli večer vláda vyhlásila karanténu pro celou Českou republiku

Aktuální informace týkající se provozu města Benešov nad Ploučnicí:

Městský úřad má pro veřejnost upravený provoz. Jeho činnost je zajištěna dle Usnesení vlády č. 399 ze dne 9.4.2020.

Informace získáte na telefonních číslech: 412 589 811 nebo 724 857 337

Starosta města - Pavel Urx: 774 803 670 

Místostarosta - Petr Jansa: 606 883 473 

Služby města - Ing. Pavel Košnar: 602 281 743 

Městská policie: 775 088 156 

Vedoucí odborů MÚ: 

Odbor MIŽP: Ing. Petr Strnad: 773 751 707 

Odbor HS: Mgr. Zdeňka Čvančarová: 724 857 337 

Stavební úřad: Ing. Irena Zárubová: 606 434 006 

Odbor FP: Bc. Lenka Sluková: 773 798 501 

-------------------------------------------------------------------------------

Další důležité kontakty: 

Lékárna Na Radnici - telefon: 487 857 038 

Lékaři: MUDr. Petra Kmínková - praktický lékař - telefon: 737 168 290 

MUDr.Pavel Vácha - praktický lékař - telefon: 412 586 578

MUDr. Antonín Zamykal - dětský lékař, chirurgická ambulance - telefon: 412 586 522

MUDr. Karel Krátký - dětský lékař - telefon: 412 586 606, 776 748 100

MUDr. Vendula Pilecká - gynekologická ambulance - telefon: 606 590 060

Základní a mateřská škola Benešov nad Ploučnicí  

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272 mobil: 606 646 292

-------------------------------------------------------------------------------

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje: 736 233 176 nebo 704 829 502 nebo 703 365 986

www.khsusti.cz 

-------------------------------------------------------------------------------

Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem:

Telefon: 1212

-------------------------------------------------------------------------------

POMOC SENIORŮM  informace zde  nebo na telefonním čísle: 724 857 337

-------------------------------------------------------------------------------

Školní jídelna v provozu pro mimoškolní stravování

Lékárna Na Radnici je v provozu - Otevřeno: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 (Po- Pá) - Kontakt: telefon: 487 857 038 - FB: https://www.facebook.com/lekarnanaradnici/

Česká pošta v provozu - Otevřeno: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (Po- Pá) - Kontakt: 954 240 722 - www - FB: https://www.facebook.com/Ceska...

Česká spořitelna - zavřeno!

Chraňte sebe i okolí! Desatero odpovědného občana

-------------------------------------------------------------------------------

Starší rozhodnutí a opatření:

Uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy Benešov nad Ploučnicí

Mimořádné opatření ministerstva vnitra o ochraně vnitřních hranic

Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových oblastí

Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

Uzavření městské knihovny

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

Usnesení vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu

Aktuální informace Doprava ústeckého kraje

Infolinka Státního zdravotního ústavu:

724 810 106 nebo  725 191 367 (nonstop) www.szu.cz

Infolinky zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213