4. Zápis a usnesení z IV zasedání Komise RR Rady Úk 20. 9. 2013 - příloha