Benešovští senioři na Kónigsteinu

Senioři z partnerského města Heidenau pozvali seniory z Benešova n. Pl. dne 19.9.2019 na prohlídku pevnosti Kónigstein. Bylo to na oplátku za návštěvu zámku Sychrov v květnu 2019. 

Po prohlídce pevnosti a následném společném obědě odjeli senioři do Pirny, kde se uskutečnil plánovaný turnaj v bowlingu. Soutěžilo se na 4 drahách od 14 do 16 hod. Zúčastnilo se 16 seniorů z Benešova a 13 seniorů z Heidenau. Vyhodnocení turnaje, které se uskutečnilo v Pekárně Schmidtt u Pirny, bylo následující: Ženy: 1. Christine -253 bodů, 2. Angelika -226 , 3. Anna M. /BN/ -214 Muži: 1. Ruda -375 bodů, 2. Franta -314, 3. Peter M./ Hei/- 257 Na závěr jsme poděkovali Petru Mildnerovi, Regine Walter a překladatelce Alžbětě, za výbornou organizaci této akce a popřáli brzké uzdravení Rossi Wolfové. Byl to opravdu nádherný výlet a každý si jistě odnesl hezké zážitky.  Velké díky Městu Benešov n.Pl. za podporu tohoto partnerství a za zajištění autobusu, který byl hrazen z projektu „Města bez hranic“  Euroregionu Elbe/Labe.

  Za účastníky Klubu seniorů Benešov nad Ploučnicí, Rudolf Čech.