Soutěž byla pořádána v rámci dotačního titulu Euroregionu Elbe/Labe – Kultura spojuje a to 20. Října 2016 v Pirně. Odjezd delegace seniorů z Benešova nad Pl. byl autobusem v 8 hodin z náměstí.

Po příjezdu do Heidenau se všichni senioři setkali při společném obědě. Po té se všichni přesunuli do Sportcentra v Pirně.

Soutěže se zúčastnilo 15 seniorů z Benešova n.Pl. a 10 z Heidenau. Po ukončení klání bylo provedeno vyhodnocení výsledků a ocenění nejlepších.