2017-12-18 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 18.12.2017