2014 - Souhrnná zpráva o činnosti od března 2014 do října 2014