2012-03-21 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 21.3.2012