2012-02-26 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 26.2.2012