2011-05-03 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 3.5.2011