2011-03-24 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 24.3.2011