Zastupitelstvo města

Začátek 4.6.2018
Konec 4.6.2018
Čas začátku 17:00:00
Čas konce 23:59:59

4. 6. 2018 od 17:00

Městské kino