Zastupitelstvo města

Začátek 17.6.2015
Konec 17.6.2015
Čas začátku 17:00:00
Čas konce 19:30:00