Zastupitelstvo města

Začátek 13.12.2017
Konec 13.12.2017
Čas začátku 17:00:00
Čas konce 23:59:59

17:00  Zasedání Zastupitelstva města v městském kině