Zasedání zastupitelstva města

Začátek 14.9.2016
Konec 14.9.2016
Čas začátku 17:00:00
Čas konce 21:00:00

17:00 městské kino