Začátek 15.6.2019
Konec 15.6.2019
Čas začátku 10:00:00
Čas konce 23:59:59

hřiště u ZŠ od 10:00