Začátek 19.6.2019
Konec 19.6.2019
Čas začátku 18:00:00
Čas konce 23:59:59

Termální koupaliště 

start v 18:00