Plán práce ZaM 2018

Usnesení ZaM města  č. 133/2017:

návrh termínů pro konání ZaM v roce 2018:

07.03.2018

04.06.2018

05.09.2018