2017/2 - obecně závazná vyhláška (OZV), kterou se zrušuje OZV 4/2012