Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2 2017