Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2020/MIŽP