Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2020/MIŽP