Smlouva o příspěvku na zajištění činností terénních pracovníků K- centra