Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2022/MIŽP