Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022/MIŽP