Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2022/MIŽP