Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2022/MIŽP