Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2022/MIŽP