Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022/MIŽP