Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 8/2022/MIŽP