Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 7/2022/MIŽP