ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 24/21 Inventarizace majetku a závazků