ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 21/21 Opravné položky k zásobám a pohledávkám