Usnesení z 6. jednání Rady města konané dne 9.3.2020